Privacy- en cookieverklaring

Foodhall FoodExplore neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Foodhall FoodExplore heeft deze Privacy en Cookieverklaring opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Foodhall FoodExplore bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Foodhall FoodExplore

Foodhall FoodExplore verwerkt uw persoonsgegevens doordat u persoonlijk danwel via een bedrijf betrokken bent bij Foodhall FoodExplore en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. Foodhall FoodExplore kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Foodhall FoodExplore gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over onze dienstverlening.
  • Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Foodhall FoodExplore de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Foodhall FoodExplore. In de nieuwsbrief is relevante informatie, acties en speciale activiteiten opgenomen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Foodhall FoodExplore (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.
  • Betaalgegevens: Foodhall FoodExplore gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst of bezoek aan ons restaurant.

Delen met derden

Foodhall FoodExplore verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Foodhall FoodExplore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat jij als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Je kunt in jouw internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Foodhall FoodExplore maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik van diverse soorten cookies.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • Foodhall FoodExplore maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
  • Foodhall FoodExplore maakt gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Foodhall FoodExplore inzage in het bezoek aan de website waaronder informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Foodhall FoodExplore de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt slechts gedeeltelijk en daardoor geanonimiseerd meegegeven, enkel de eerste 3 octetten van in totaal 4 octetten van jouw IP-adres wordt gecommuniceerd met Google. (IP4-IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers.) De verkregen informatie wordt met inbegrip van een deel van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Foodhall FoodExplore heeft hier geen invloed op. Foodhall FoodExplore heeft Google geen toestemming gegeven om de via Foodhall FoodExplore verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield- programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
  • Foodhall FoodExplore maakt gebruik van cookies via Facebook en Instagram. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en Instagram en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook en Instragram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
  • Foodhall FoodExplore maakt gebruik van cookies via Google Ads. Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op jouw computer. Deze cookies gebruiken wij en Google Ads om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Foodhall FoodExplore draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Foodhall FoodExplore bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Foodhall FoodExplore jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt tot één (1) jaar bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Foodhall FoodExplore jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@foodexplore.nl. Foodhall FoodExplore zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Foodhall FoodExplore neemt de bescherming van joow persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Foodhall FoodExplore heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Foodhall FoodExplore of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Foodhall FoodExplore verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Foodhall FoodExplore via info@foodexplore.nl. www.foodexplore.nl is een website van Foodhall FoodExplore. Foodhall FoodExplore is als volgt te bereiken: Adres: Hertogswetering 195, 3543 AS Utrecht. Telefoon: 030-7630888, E-mailadres: info@foodexplore.nl. Klachten Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foodhall FoodExplore, verzoekt Foodhall FoodExplore je zo snel mogelijk contact met Foodhall FoodExplore op te nemen via info@foodexplore.nl. Foodhall FoodExplore zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ Wijzigingen Foodhall FoodExplore behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy- en Cookieverklaring. Lees daarom regelmatig de Privacy- en Cookieverklaring voor een update.

“Privacy- en Cookieverklaring Foodhall FoodExplore (FoodExplore Qiu The Wall B.V.)”